Mali SEO-rečnik

8. 11. 2017.

Sastavili smo rečnik SEO izraza, koji može da bude od koristi svima – studentima, koji tek uče šta je SEO, stručnjacima, koji se bave optimizacijom, a žele da se podsete neke definicije, vlasnicima sajtova, koji razmišljaju da se upuste u SEO vode…

Mali SEO-rečnikPrikupili smo izraze, koji su po nama najvažniji za snalaženje u SEO svetu. Koristili smo srpske verzije izraza (ukoliko postoje), ali smatramo da je korisno poznavati i engleske nazive, pa smo ih naveli u zagradi. Ako želite da pretražujete prema engleskim izrazima, pritisnite CTRL+F i ukucajte traženu reč.

A

Algoritam pretraživanja (Search Algorithm)
Algoritam, koji na osnovu zadatih parametara pretražuje skup podataka i pronalazi traženi, odnosno onaj, koji odgovara parametrima. Pod algoritmom pretraživanja se najčešće misli na Google-ov algoritam, iako postoje i drugi.

Autoritet (Authority)
Poverenje. Stiče se kad posetioci kliknu na sajt u rezultatima pretraga ili kada drugi sajtovi linkuju ka sajtu.

B

Black Hat
Podrazumeva manipulativne i agresivne SEO tehnike, koje nisu u skladu sa smernicama pretraživača.

Bounce Rate
Procenat posetilaca koji napuste sajt, posle posete samo jednoj stranici sajta.

D

Dodavanje u pretraživač
Dodavanje URL-adresa u bazu pretraživača.

Dugačke ključne reči (Long-tail Keywords)
Opisne fraze, manja je konkurencija za njih i ređe se pretražuju.

E

Etični SEO (Ethical SEO)
Kada vlasnik sajta koristi samo etične, White Hat tehnike.

F

Faktori za rangiranje (Ranking Factors)
Smernice i faktori koje pretraživači koriste prilikom rangiranja sajtova.

G

Glavne ključne reči (Head Keywords)
Ključne reči, koje su generičkog karaktera, često se pretražuju i velika je konkurencija za njih.

Gomilanje ključnih reči (Keyword Stuffing)
Podrazumeva neprirodno gomilanje ključnih reči ili skrivanje ključnih reči na delovima stranice, koje pretraživači vide, ali korisnici ne. Spada u Black Hat SEO tehnike.

Google algoritam
Služe za pronalaženje i rangiranje rezultata po relevantnosti za traženi termin.

Googlebot
Google-ov pauk.

Građenje linkova (Link Building)
Pozicioniranje linka ka sopstvenoj web stranici na drugim, poznatim i kvalitetnim sajtovima, radi bolje pozicije u rezultatima pretraga.

Gustina ključnih reči (Keyword Density)
Odnos broja pojavljivanja ključne reči u tekstu u odnosu na ukupan broj reči u tekstu.

GYM
Google, Yahoo i Microsoft - velika trojka pretraživača

I

Istraživanje ključnih reči (Keyword Research)
Sakupljanje potencijalnih ključnih reči u skladu sa temom sajta i analiza obima pretrage, konkurencije, potencijalnog uspeha itd. za datu ključnu reč.

K

Kanibalizacija ključnih reči (Keyword Cannibalism)
Ponavljanje ključnih reči na svim stranicama jednog sajta, što odbija i pretraživače i posetioce, jer se ne može sa sigurnošću utvrditi koja stranica je najrelevantnija za datu ključnu reč.

Ključne reči malog volumena (Low Volume Keywords)
Ključne reči, koje korisnici veoma retko pretražuju.

Ključne reči velikog volumena (High Volume Keywords)
Ključne reči, koje korisnici često pretražuju.Definicija - ključna rečL

Lepljivost (Stickiness)
Sposobnost sajta da zadrži posetioca duže vreme na sajtu i da smanji bounce rate.

M

Metapretraživač (Meta Search Engine)
Pretraživač koji prikazuje rezultate raznih drugih pretraživača.

N

Negativne ključne reči (Negative Keywords)
Ako korisnik ukuca negativnu ključnu reč, rezultati za datu reč se neće prikazivati.

Nevidljivi web (Invisible Web)
Deo weba, kojem nije moguće pristupiti preko pretraživača.

O

Off-site SEO
Sve što je vezano za optimizaciju za pretraživače, ali se ne dešava na samom sajtu, npr. građenje linkova, email marketing i slično.

On-site SEO
Optimizacija same web stranice za pretraživače. Uključuje uključivanje ključnih reči u naslove, davanje opisnih naziva slikama, dodavanje tagova itd.

Organske pretrage (Organic Search)
Organski rezultati pretraga se pojavljuju među rezultatima zbog svoje relevantnosti. Organski rezultati su neplaćeni i ne uključuju plaćene reklame.

P

PageRank
Deo algoritma Google pauka. Ime se odnosi na jednog od osnivača Google-a, Larry Page-a, a ne na engleski naziv stranice (page). Ima vrednost od 0 do 1.

Pauk, robot (Crawler, Spider, Bot)
Program pretraživača, koji prečešljava sajtove i sakuplja informacije sa njih, radi uvrstavanja u bazu potencijalnih rezultata pretraga.

Popularnost linka (Link Popularity)
Određivanje vrednosti sajta na osnovu kvaliteta i broja drugih sajtova koji linkuju ka njemu.

Povratni link (Backlink)
Link ka nekom sajtu, sa nekog drugog sajta.

Pretraživač (Search Engine)
Softveri, koji su namenjeni pretraživanju interneta (npr. Google, Yahoo, Bing).

Prikrivanje (Cloaking)
Black Hat SEO tehnika, kada se pretraživačima prikazuje jedan sadržaj, a posetiocima drugi.

R

Rangiranje (Search Ranking)
Pozicija sajta u rezultatima pretraga za određene reči i termine.

Recipročno linkovanje (Reciprocal Linking)
Dve stranice koje linkuju jedna ka drugoj. Pretraživači ne pridaju veliku vrednost recipročnim linkovima.

Regionalni long-tail (Regional Long-Tail - RLT)
Dugačke ključne reči, koje sadrže i ime regiona, grada ili sela.

Ručno dodavanje (Manual Submission)
Dodavanje URL-adresa u bazu pretraživača pojedinačno i manuelno.

S

SEM (Search Engine Marketing)
Oblast internet marketinga, koji za cilj ima promovisanje stranice putem poboljšanja ranga stranice u rezultatima pretraga. Dva najpoznatija pravca SEM-a su SEO i plaćeno oglašavanje među rezultatima pretraga.

SEO (Search Engine Optimization)
Metoda SEM-a, podrazumeva optimizovanje web sajta u skladu sa zahtevima i pravilima pretraživača, kako bi se sajt bolje kotirao među organskim (neplaćenim) rezultatima pretraga.

SERP (Search Engine Results Page)
Stranica, na kojoj su prikazani rezultati date pretrage.

Spamovanje pretraživača (Search Engine Spam)
Manipulisanje sa ciljem da se poboljša rang stranica koji ne sadrže relevantan sadržaj za datu ključnu reč.

U

Ulazne stranice (Doorway Pages)
Stranice, koje su visoko optimizovane za određene ključne reči, kako bi privukli posetioce, služe kao "predsoblje" glavne stranice.

W

White Hat
Podrazumeva SEO tehnike, koje su u skladu sa smernicama pretraživača i sa pravilima optimizacije.